Aerofobi nedir ?

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Aerofobi Nedir?

Aerofobi, insanlarn ucusa kars olan korkularn tanmlayan bir terimdir. Ucus korkusu, insanlarn ucusa binmeden veya kalks srasndaki korkularna verilen bir isim olarak acklanr. Aerofobi, genellikle sadece ucus korkusu olarak tanmlanr; ancak ayn zamanda ucus srasnda meydana gelebilecek kazalardan veya arzalardan da kaynaklanan korkular da vardr. Aerofobi, ucusa kars olan korku ve endisenin yan sra, bu korkuya bagl olarak hissedilen fiziksel ve psikolojik semptomlar da icerir.

Aerofobi Nedenleri

Aerofobi, cesitli nedenlerden kaynaklanabilir. Baz insanlar, ucus srasnda meydana gelebilecek kazalarn veya arzalarn korkularn yasarlar. Diger insanlar, ucusun kendisi icin korkutucu ve stresli olmas nedeniyle aerofobiye sahip olabilirler. Baz insanlar, ucus korkusuyla ilgili korkularnn nedeni olarak, olas kaza veya arzalardan kaynaklanan korkularn gosterebilirler. Diger insanlar, ucustan kaynaklanan gurultu ve hareketlerin korkularn yasarlar. Baz insanlar da, ucus icin gerekli olan kontrolunu kaybetme korkusu yasarlar.

Aerofobi Semptomlar

Aerofobi, fiziksel ve psikolojik semptomlarn bir dizisine neden olur. Fiziksel semptomlar arasnda, nefes almada zorluk, terleme, halsizlik, titreme, kaslma, mide bulants, bas donmesi ve hzla kalp ats saylabilir. Psikolojik semptomlar arasnda, panik, kayg, ofke, kayg ve umutsuzluk saylabilir. Aerofobi, kisinin ucusa kars olan korkularnn arttg durumlarda daha ciddi bir hal alabilir.

Aerofobiyi Nasl Kontrol Edilir?

Aerofobi, cesitli onlemlerle kontrol edilebilir. Kisi, ucus srasnda meydana gelebilecek kazalar ve arzalardan kaynaklanan korkularn azaltmak icin, ucus konusunda daha fazla bilgi edinmeye calsabilir. Ucus srasnda gurultu ve hareketlerin korkularn azaltmak icin, kulaklklar veya diger rahatlatc onlemler kullanlabilir. Ayrca, kisinin ucusa kars olan korkularn azaltmak icin, duzenli olarak stres yonetimi teknikleri uygulanabilir.
 
Üst