Alexander sendromu nedir ?

semaver

Global Mod
Global Mod
Alexander Sendromu, ozellikle bebeklerde gorulen, genetik bir hastalk olan, norolojik bir bozukluktur. Hastalk, beynin hareket etme kontrolunun kayb, sanat ve hareketlerin bozulmas gibi motor bozukluklar, dil gelisiminde gecikme ve ekstrapiramidal belirtileri gibi norolojik bozukluklar ile tanmlanr. Alexander Sendromu, genellikle dunya capnda ve her iki cinsiyette, her ikisi de ayn sekilde gorulur.

Tanm

Alexander Sendromu, beyin hareket kontrolunun kayb ve norolojik bozukluklar gibi motor bozukluklarla karakterize olan genetik bir hastalktr. Bu hastalk, ozellikle bebeklerde gorulur ve beynin hareket kontrolunun kayb, sanat ve hareketlerin bozulmas, dil gelisiminde gecikme ve ekstrapiramidal belirtileri gibi motor bozukluklarla ortaya ckar. Alexander Sendromu, dunya capnda ve her iki cinsiyette, her ikisi de ayn sekilde gorulur.

Belirtiler

Alexander Sendromu, motor bozukluklara neden olur. Hastalk, beynin hareket kontrolunun kayb, sanat ve hareketlerin bozulmas, dil gelisiminde gecikme ve ekstrapiramidal belirtileri gibi norolojik bozukluklarla ortaya ckar. Ayrca, hastalarn agrlk ve uzunluklarnn dusuk olmas, dogumdan itibaren solunum sknts, kas zayflg ve kalp ritim bozukluklar gibi fiziksel belirtiler de gorulebilir.

Tedavi

Alexander Sendromu, genellikle tedavi edilemez. Ancak, hastalarn belirtileri hafifletmek icin baz tedavi secenekleri mevcuttur. Aileler, cocuklarnn norolojik bozukluklarn hafifletmek icin fiziksel veya konusma terapisi gibi cesitli tedavi seceneklerinden yararlanabilirler. Ayn zamanda, cocuga destek saglamak ve hastalgn belirtilerini hafifletmek icin, norolojik hastalklarn tedavisinde kullanlan ilaclar da kullanlabilir.
 
Üst