ALT değeri nedir ?

taklaci09

Global Mod
Global Mod
ALT (Alternatif Testler) degeri, calsma veya calsmann sonuclarnn performansa iliskin dogru sonuclar elde etmek icin kullanlan olcumlerin olcumleridir. ALT degerleri, kullanlan olcumlerin guvenilirligini ve gecerliligini degerlendirmek icin kullanlan tekniklerdir.

ALT degerleri, olcumlerin dogru sonuclar vermesi icin olcumlere uygulanacak guvenilirlik ve gecerlilik testlerinin sonuclarnn degerlendirilmesi icin kullanlr. ALT degerlerinin dogru sonuclar vermesi icin, olcumlerin ozgul ve gecerli olmas gereklidir. Ozgulluk, olcumde bir degisiklik oldugunda, olcumun sonucunun degismesi anlamna gelir. Gecerlilik, olcumun kullanldg amac ve konuyla uyumlu olmas anlamna gelir.

ALT degerlerinin dogru sonuclar vermesi icin, olcumlerin standartlara uygun olmas gereklidir. Standartlar, olcumlerin guvenilirliginden ve gecerliliginden emin olmak icin saglanan kriterlerdir. Olcumlerin standartlara uygun olabilmesi icin, olcumlerin cesitli islemlerden gecmesi gerekir. Bu islemler arasnda olcumlerin duzenli olarak revize edilmesi, olcumlerin dogru ve guvenilir sonuclar vermesi icin gerekli olan kalibrasyon islemleri, olcumlerin tasarlanmas ve uygulanmas gibi islemler saylabilir.

ALT degerlerinden elde edilen sonuclar calsmalarn veya calsmalarn sonuclarnn dogrulugunu degerlendirmek icin kullanlr. ALT degerlerinin dogru sonuclar vermesi icin olcumlerin guvenilirligi ve gecerliligi onemlidir. ALT degerlerinin sonuclarnn dogru olabilmesi icin olcumlerin standartlara uygun olmas ve olcumlerin gerekli islemlerden gecmesi gereklidir.
 
Üst