Astım Hastalığının Tedavisi

Bakec

New member
Astım Hastalığının Tedavisi
Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kontrol edici ilaçlar, antiinflamatuar etkileri ile uzun süreli tedavide kullanılan ilaçlardır. Rahatlatıcı ilaçlar ise, hızlı etkileri ile bronkokonstriksiyonu düzelten ilaçlardır.

Astım tedavisinin hedefleri şunlardır:

Kronik ve sıkıntı veren tüm semptomları önlemek
Solunum fonksiyonlarının mümkün olduğu kadar normal sınırlara yakın olmasını sağlamak
Günlük aktivitelerini kısıtlama olmadan yapabilmesini sağlamak
Hastaneye yatış ve acil servislere atak nedeniyle başvurunun olmaması veya en aza indirilmesi
Optimal tedavide minimal yan etki
Hastaların ve ailelerinin beklentilerini karşılamak ve onları tam anlamıyla tatmin etmek
Astım tedavisinin yukarıdaki hedeflere ulaşabilmesi için belli bir program çerçevesinde, standardize edilerek uygulanması gerekmektedir. Tedavi yaklaşımları aşağıdaki şekildedir;

Hasta eğitimi: Hastalar astım, kronik inflamasyon, ilaç özellikleri, atak nedenleri ve belirtileri, ilaç dozları ve gerektiğinde ilaç dozunun arttırılması konusunda eğitilmelidir. Bu eğitim düzenli aralıklarla sürdürülmelidir.
Hastalığı tetikleyen etkenlerden uzaklaşma (Ev içi alerjenler, kimyasal maddeler, infeksiyonlar, ilaçlar, GÖR, vs.)
Hastalığın ağırlığının belirlenmesi: Semptomların şiddeti ve süresiyle solunum fonksiyon testi anormallikleri göz önüne alınarak hastalık derecelendirilir.
İlaç tedavi planı: İlaçlar iki ana gruba ayrılır;

Kontrol edici ve koruyucu ilaçlar (inhale ve sistemik kortikosteroidler, kromalin sodyum, Lökotrien reseptör antagonistleri, uzun etkili B2agonistler ve uzun etkili teofilinler)
Rahatlatıcı ve bronkodilatör ilaçlar (Kısa etkili B2agonistler, teofilinle ve antikolinerjikler) Astım, hastadan hastaya ve aynı hastada değişiklikler gösterdiğinden hastalığın şiddetine göre ilaç dozunun ve çeşidinin ayarlandığı ‘basamak tedavisi’ uygulanmaktadır. Basamak tedavisinin temelini, hastalığın şiddetine göre artan ve azalan kortikosteroidler oluşturur. Hastanın semptomlarına göre uygun basamaktan başlanır ve tam kontrol sağlandıktan sonra bir basamak inilir. Tüm basamaklarda ihtiyaç halinde kısa etkili B2agonistler eklenir.
 
Üst