Atıl kelimesinin kökü nedir ?

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Atl Kelimesinin Kokeni: Cok Boyutlu Bir Baks
Atl kelimesinin kokeni, oldukca karmasktr ve cok boyutlu bir baksa ihtiyac duymaktadr. Bu kelime, genellikle, diger kelimelerle kullanlarak, bircok anlam ifade etmek icin kullanlmaktadr. Atl kelimenin kokeni, genellikle, Latince, Farsca ve Arapca'ya kadar uzanmaktadr.

Latince Kokenleri
Atl kelimesinin Latince kokeni, ayn zamanda, Ingilizcesinde kullanlan atl kelimesinin kokeni olarak da bilinmektedir. Kelimenin kokeni, 'ad' ve 'volare' Latince kelimelerinden gelmektedir. 'Ad' Latince'deki 'yonelmek' anlamna gelirken, 'volare' ise 'ucmak' anlamna gelmektedir. Birlikte, atl kelimesinin kokeni, 'yonelmek ve ucmak' anlamna gelmektedir.

Farsca Kokenleri
Atl kelimesinin Farsca kokeni, 'atil' ve 'vurma' kelimelerinden gelmektedir. 'Atil' Farsca kelimesi, 'dusuk, ucuz' anlamna gelmektedir. 'Vurma' ise 'yonelik hareket etmek' anlamna gelmektedir. Birlikte, atl kelimesinin kokeni, 'dusuk ve yonelik hareket etmek' anlamna gelmektedir.

Arapca Kokenleri
Atl kelimesinin Arapca kokeni, 'atlmak' kelimesinden gelmektedir. 'Atlmak' Arapca kelimesi, 'haykrmak' anlamna gelmektedir. Atl kelimesinin kokeni, 'haykrmak' anlamna gelmektedir.

Sonuc
Atl kelimesinin kokeni, Latince, Farsca ve Arapca kelimelerinden gelmektedir. Latince kokeni, 'yonelmek ve ucmak' anlamna gelmektedir. Farsca kokeni, 'dusuk ve yonelik hareket etmek' anlamna gelmektedir. Arapca kokeni ise, 'haykrmak' anlamna gelmektedir. Atl kelimesinin kokeni, bu uc dilden gelen anlamlarn birlikteliginden ortaya ckmaktadr.
 
Üst