Dünya Mirası Geçici Listesi Nedir ?

semaver

Global Mod
Global Mod
Dunya Miras Gecici Listesi, Birlesmis Milletler Egitim, Bilim ve Kultur Orgutu (UNESCO) tarafndan uretilen ve tanmlanan bir listedir. UNESCO, bu listeyle, ozgun ve onemli kulturel ve dogal alanlar korumann yan sra, kulturel ve dogal mirasn gelisimini tesvik etmek icin calsmalar yapmaktadr. Dunya Miras Gecici Listesi, UNESCO tarafndan korunmaya deger, kulturel veya dogal alanlarn belirlenmesi amacyla olusturulmustur.

Dunya Miras Gecici Listesinin Amac

UNESCO tarafndan yaplan Dunya Miras Gecici Listesi, kulturel ve dogal alanlarn korunmas ve gelistirilmesi amacyla gelistirilmistir. Liste, ulusal ve uluslararas kulturel ve dogal alanlarn guvenligi, korunmas ve gelistirilmesi amacyla gelistirilmistir. UNESCO, dunya mirasnn korunmas ve gelistirilmesi icin ulusal ve uluslararas cabalar desteklemek amacyla bu listeyi olusturmustur.

Dunya Miras Gecici Listesinin Ozellikleri

UNESCO tarafndan uretilen Dunya Miras Gecici Listesi, ozgun ve onemli kulturel ve dogal alanlarn korunmas icin gerekli onlemleri almak amacyla gelistirilmistir. UNESCO tarafndan belirlenen ozgun kulturel ve dogal alanlar, Dunya Miras Gecici Listesine eklenir. Liste, UNESCO tarafndan korunmas gereken ozgun, kulturel ve dogal alanlarn belirlenmesi amacyla olusturulmustur. Bu alanlar, ulusal ve uluslararas cabalarla korunmal ve gelistirilmelidir.

Dunya Miras Gecici Listesinin Faydalar

Dunya Miras Gecici Listesi, ozgun ve onemli kulturel ve dogal alanlarn korunmas icin onemli bir admdr. UNESCO tarafndan uretilen liste, ulusal ve uluslararas cabalar desteklemek amacyla olusturulmustur. Bu liste, kulturel ve dogal mirasn korunmasn ve gelistirilmesini tesvik eder. Liste, kulturel ve dogal alanlarn degerinin korunmasn ve gelistirilmesini amaclamaktadr. Dunya Miras Gecici Listesi, kulturel ve dogal mirasn korunmasn ve gelistirilmesini tesvik eder.
 
Üst