EYT’lilerin tazminat planı suya düşebilir! Yargıtay’dan kıdem tazminatı sonucu

semaver

Global Mod
Global Mod
8 yıl çalıştığı inşaat firmasından fiyatlarının ödenmediği sebebi öne sürülerek istifa eden ustabaşı, alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davacı ustabaşı, 08.00 – 18.00 saatleri içinde resmî ve dinî bayramlar da dahil olmak üzere çalıştığını, iş kontratını emeklilik gününün dolması, fazla çalışma ve genel tatil fiyatlarının ödenmemesi, Toplumsal Güvenlik Kurumu primlerinin gerçek fiyat üzerinden yatırılmaması sebebiyle haklı niçinle feshettiğini öne sürdü.

Yıllık müsaadelerinin kullandırılmadığını, son üç ay gdolayı yolda çalışmasına karşın alacağının ödenmediğini belirterek kıdem tazminatı, yıllık müsaade fiyatı, fazla çalışma ve genel tatil fiyatı ile gdolayı yöntemde çalışma karşılığı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket, argümanların temelsiz olduğunu belirterek, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. sonucu her iki taraf avukatı da istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Taraflar bu sonucu da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, ‘kıdem tazminatı’ ismi altında yapılan ödemelerin avans olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

EYT’LİLERİN TAZMİNAT PLANI SUYA DÜŞEBİLİR

Oy birliği ile alınan kararda şu sözlere yer verildi:

“İşçinin birebir patrona bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı müddetlerin kıdem hesabı tarafından birleştirileceğini karara bağlamıştır. bu biçimde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık mühletin hesabında, çalışanın daha evvelki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. birebir vakitte, her bir fesih biçiminin kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde gerçekleşmesi, hizmet birleştirmesi için koşuldur.

Çalışanın evvelki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, tıpkı devir için iki kere kıdem tazminatı ödenemeyeceğinden, tasfiye edilen devrin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün olmaz. bir daha, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan emekçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona erilk evvelki periyot çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Lakin tıpkı patrona ilişkin bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan müddet için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu mühlet tıpkı patronda geçen daha sonraki hizmet mühletine eklenerek son fiyat üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır.

Çalışanın iş mukavelesi feshedilmediği biçimde çeşitli sebeplerle kıdem tazminatı ismi altında yapılan ödemeler avans niteliğinde sayılmalıdır. Personelin iş mukavelesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet mühletlerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha evvel avans olarak ödenen ölçü yasal faiziyle bir arada mahsup edilmelidir.

Buna nazaran davacının 11.09.2007-08.10.2009 periyodu için hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatı fiyatlarının eksik olduğu ve hak kazanılan alacakların tam olarak ödenmediği anlaşılmaktadır. Bu hâlde davacının 11.09.2007-08.10.2009 ve 06.10.2010-11.06.2014 tarihleri içindeki tüm hizmet mühletine göre son fiyat üzerinden kıdem tazminatının hesaplanması ve ödenen kıdem tazminatı fiyatlarının mahsup edilmesi gerekli iken yazılı münasebet ile karar verilmesi kusurlu olup bozmayı gerektirmiştir.”

Öte yandan uzmanlar, emsal kararla birlikte EYT’lilerin planladığı tazminat ölçülerini alamayabileceği ihtarında bulunuyor.

KAYNAK: İHA

Okumaya devam et...
 
Üst