Mufret ne demektir ?

semaver

Global Mod
Global Mod
Mufret, ekonomide fiyat karslastrmas yapmann bir yontemidir. Fiyat karslastrmas, bir urunun fiyatn degisik kaynaklardan karslastrarak, en uygun fiyat bulmak icin yaplan bir arastrmadr. Bu arastrma, musterinin urunun fiyatnn en uygun oldugu kaynaklardan satn alma kararn vermesini kolaylastrr. Mufret, fiyat karslastrmas icin ozel olarak gelistirilmis bir tekniktir ve bu teknik kullanlarak musterinin satn alma icin en uygun kaynagn belirlenmesine yardmc olur.

Mufretin Tanm
Mufret, musterinin urunun fiyatnn en uygun oldugu kaynaklardan satn alma kararn olusturmas icin kullanlan bir tekniktir. Mufret, urunlerin fiyatlarnn karslastrlmas icin, belirli bir fiyat aralgnn kullanlmasn ve tuketicinin hangi aralkta satn alma yapacagnn belirlenmesini gerektirir. Bu teknigin amac, musterinin satn alma icin en uygun kaynag bulmasn saglamaktr.

Mufretin Uygulanmas
Mufretin uygulanmas, oncelikle urunun turunun belirlenmesi, daha sonra urunun fiyat aralgnn belirlenmesi ve son olarak da urunun fiyat karslastrmas icin kullanlacak kaynaklarn belirlenmesiyle baslar. Fiyat karslastrmas yaplan kaynaklar, arama motorlar, cevrimici magazalar, perakendeciler ve satclar olabilir.

Fiyat aralgnn belirlenmesinde, urunun fiyatnn ne kadar yuksek olup olmadgnn ve musterinin urunu ne kadar odeyebileceginin degerlendirilmesi gerekir. Fiyat aralgnn belirlenmesi, musterinin satn alma icin en uygun kaynag bulmasn saglar.

Fiyat karslastrmas yaplan kaynaklar, urunun fiyatnn belirlenen aralkta olup olmadgnn degerlendirilmesi ve musterinin hangi kaynaktan urunu satn alacagnn belirlenmesiyle tamamlanr. Musterinin satn alma kararn vermesinden sonra, mufret teknigi tamamlanms olur.
 
Üst