Mutlak ve bağıl değerlendirme nedir ?

semaver

Global Mod
Global Mod
Mutlak ve bağıl değerlendirme, bir öğrencinin öğrenme performansının ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir. Mutlak değerlendirme, öğrencinin gerçek performansını belirlemek için kullanılan yöntemlerdir. Öğrencilerin kendi performanslarının ne kadar iyi olduğunu göstermek için, öğrencilerin ödevler ve sınavlar gibi çalışmalarının sonuçlarını kullanır. Mutlak değerlendirme, öğrencilerin gerçek performansının ne kadar iyi olduğunu göstermek için kullanılır.

Bağıl değerlendirme, öğrencinin performansının bir aralıkta ne kadar iyi olduğunu göstermek için kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntem, öğrencilerin performansının aralıklarla değerlendirilmesini sağlar. Öğrencilerin ne kadar başarılı olduğu, grubun genel performansı ile karşılaştırılarak belirlenir. Bağıl değerlendirme, öğrencinin performansının diğer öğrencilerle karşılaştırılarak değerlendirilmesini sağlar.

Mutlak ve bağıl değerlendirme, öğrencilerin performanslarının ne kadar iyi olduğunu belirlemek için kullanılan yöntemlerdir. Mutlak değerlendirme, öğrencilerin gerçek performanslarının ne kadar iyi olduğunu belirlemek için kullanılır. Bağıl değerlendirme ise, öğrencilerin performanslarının aralıklarla değerlendirilmesini sağlar. Her iki yöntem de öğrencinin başarısının ne kadar iyi olduğunu belirlemek için kullanılır. Bununla birlikte, her iki değerlendirme yöntemi de öğrencinin başarısının ölçülmesinde etkili olmaktadır.
 
Üst