Onay kelimesinin eş anlamlısı nedir ?

semaver

Global Mod
Global Mod
Onay Kelimesinin Es Anlamllar:

Onay kelimesinin es anlamllar arasnda; onaylama, kabul, uygunluk, tasdik, favori, itirazsz kabul, ret, dogrulama, izin, tasdik etme, onam, hakl bulma, tanma, kapsam, kabul etme ve imza gibi kelimeler bulunmaktadr.

Onay kelimesi, bir kisinin veya bir kurumun kararnn dogrulugunu veya gecerliligini onaylamak icin kullanlr. Onay kelimesi genellikle bir kararn, onerinin, cozumun veya baska bir seyin onaylanmasn gostermek icin kullanlr.

Onay kelimesinin es anlamllar arasnda yer alan kelimeler, her biri bir noktadan baska farkl anlamlar ve kullanmlar tasmaktadr.

Ornegin, "onaylama" kelimesi, bir onerinin veya bir kararn kabul edilmesini ifade eder. Ayn sekilde, "kabul" kelimesi de, bir onerinin veya bir kararn kabul edilmesini ifade eder. "Uygunluk" kelimesi ise, bir onerinin veya kararn mevcut kosullara uygunlugunu gosterir.

"Tasdik" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn dogrulugunu kabul etmeye veya onaylamaya yonelik bir eylemi ifade eder. "Favori" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn kisinin tercihi olarak onaylanmasn ifade eder.

"Itirazsz kabul" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn itiraz edilmeden ve onerinin veya kararn dogrulugu oldugu kabul edilerek onaylanmasn ifade eder. "Ret" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn reddedilmesini ifade eder.

"Dogrulama" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn dogrulugunun kontrol edilmesini ifade eder. "Izin" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn yetkili tarafndan onaylanmasn ifade eder.

"Tasdik etme" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn kisinin kabulu ile onaylanmasn ifade eder. "Onam" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn resmi olarak onaylanmasn ifade eder.

"Hakl bulma" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn dogrulugunun kabul edilmesini ifade eder. "Tanma" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn kabul edilmesini ifade eder.

"Kapsam" kelimesi ise, bir onerinin veya bir kararn mevcut kosullara gore onaylanmasn ifade eder.
 
Üst