Tanık bulunmak ne demek ?

taklaci09

Global Mod
Global Mod
Tank Bulunmak Ne Demek?

Tank bulunmak, bir olayn gerceklerini saptamak icin guvenilir bir sahs tarafndan verilen ifade olarak tanmlanr. Tanklar, olaylarn gozlemleyicileri olarak olay yerinde bulunmus ve olayla ilgili bilgiler elde etmis kisilerdir. Tanklar, olayn gerceklerini ortaya ckarmak icin yasalar tarafndan tannan ozel olanaklardan yararlanarak guvenilir bir ifade verebilirler. Tanklar, olaya katlanlar veya gozlemleyenler de olabilir.

Tanklarn Guvenilirligi

Tanklarn guvenilirligi, olayla ilgili dogru bilgileri verip vermediklerine bagldr. Kisinin bilgileri dogrulanrsa, tank guvenilir kabul edilir. Tanklarn guvenilirligi, gercege dayal olarak degerlendirilir. Tanklarn olaya dair bilgileri dogruysa, guvenilir olarak kabul edilir. Guvenilir tank ifadeleri, yarglama surecinde onemli bir rol oynarlar.

Tanklarn Ifadeleri

Tanklar, olay hakkndaki ifadelerini, olayn olustugu zamana ve mekana dair bilgileri vermeleri gereken durust bir sekilde verirler. Tanklarn ifadeleri, tarafsz ve objektif olmaldr. Tanklarn ifadeleri, gercege uygun olarak kabul edilir, ancak her zaman gercek olmayabilir. Tanklarn ifadelerinin dogrulugu, olaya katlan kisiler tarafndan da dogrulanr.

Tank Bulundurma

Tanklar, olaya dair bilgileri vermek icin bir cagrya cevap verirler. Olayn gerceklerini saptamak icin tanklarn ifadelerinin dogrulanmas gerekir. Tanklarn ifadeleri, olay hakknda dogru bilgiyi vermek icin arastrma yontemleri ve teknikleri kullanlarak verilir. Tanklarn ifadeleri, olayn gerceklerini saptamak icin guvenilir olanaklar arasndadr.

Sonuc

Tank bulunmak, olayn gerceklerini ortaya ckarmak icin guvenilir bir ifade olmakla birlikte, olayn gerceklerini saptamak icin cok onemlidir. Tanklarn ifadelerinin dogrulugu, olay hakkndaki bilgileri dogru olarak vermek icin tarafsz ve objektif olmaldr. Tanklarn guvenilirligi, olay hakkndaki bilgilerinin gercege dayal olarak degerlendirilmesine bagldr. Tanklarn ifadeleri, olayn gerceklerini saptamak icin guvenilir olanaklar arasndadr.
 
Üst